Logo


KPJ Sint Nyk


Historie KPJ Sint Nyk

   

Er waren eens een aantal boeren...

Op 15 november 1923 sprak Dhr. Hettinga - Cornjum voor de RK - Boerenbond (ABTB Aartsdiocesane Boeren en Tuindersbond) en pleitte tijdens zijn voordracht voor het oprichten van een Jonge Boerenbond. Hier werd positief op gereageerd en na de vergadering werd er een voorlopig bestuur benoemd. Met een inschrijving bij de kamer van koophandel, werd dit bestuur gevormd door Johannes Bonekamp, Durk Bouma en Epke Meyer. De eerste vergadering werd gepland op 13 december 1923 bij Dhr. P. Bouwhuis. 

De J.B.T.B. (KPJ) Sint Nyk was geboren! De Jonge Boeren en Tuinders Bond, was een vereniging uitsluitend voor boerenzonen en knechten. In Sint Nyk mochten echter ook de zuivel- en landarbeiders lid van de vereniging worden. Bij andere afdelingen in het land had men wel dat statusverschil. De activiteiten bestonden onder andere uit gastsprekers m.b.t. land- en tuinbouw en cursussen op landbouwgebied.

Bijna 35 jaar later op 20 maart 1958 nodigde de J.B.T.B. een aantal jonge boerinnen uit met als doel de oprichting van een boerinnenbond. Dit voorstel werd dezelfde avond nog goedgekeurd, de Jonge Boerinnen Bond was geboren (J.B.B.). Het bestuur bestond in die eerste jaren uit Betty Rijpkema, Jantsje Postma, Berber Vogelzang, Marie Altenburg en Vera Bonekamp. Op 21 april 1958 hielden zij hun eerste vergadering in de landbouwschool in Sint Nyk. In 1962 ondergaat de J.B.B. een naamsverandering. Dit omdat men zich niet meer echt in de naam Jonge Boerinnenbond kon vinden. De nieuwe naam werd de M.B.A. wat stond voor Meisjes Beweging van de A.B.T.B.

Tot 1965 werd er door de J.B.T.B. en de M.B.A apart vergaderd. Toch werden er steeds vaker activiteiten overeenkomstig en gezamelijk georganiseerd. Door de goede klik tussen beide jongerenverenigingen van de A.B.T.B. werd besloten de M.B.A. af te schaffen en met elkaar verder te gaan als J.B.T.B. Om deze verandering kracht bij te zetten werd de naam van J.B.T.B. gewijzigd in KPJ Sint Nyk. De Katholieke Plattelands Jongeren werd hiermee een feit en vanaf 1965 is niet alleen de naam gewijzigd, maar zijn ook de activiteiten veranderd... 

 

KPJ anno 2017

Natuurlijk is er door de jaren heen heel wat veranderd. Vroeger was Sint Nyk een echt landbouwdorp waar "de boer zijn wil wet was". Nu is het woord "Katholieke Plattelands Jongeren" behoorlijk verouderd. Wij zijn inderdaad jongeren van het platteland maar wij werken niet voornamelijk in de agrarische sector. Ook het geloof speelt zo goed als geen rol meer. KPJ Sint Nyk is voor iedere jongere toegankelijk ongeacht geloofsovertuiging!

      

KPJ Sint Nyk grootste van het Noorden!

Helaas zijn er in Nederland steeds minder KPJ afdelingen. In Sint Nyk draait de KPJ echter met zo'n 300 leden en ruim 2000 volgers via Social Media erg goed. We zeggen dan ook met trots dat we de grootste afdeling van het noorden zijn! De activiteiten van de KPJ zijn door de jaren heen natuurlijk behoorlijk veranderd. Net als de activiteiten van de jongeren van Sint Nyk gaat ook de KPJ zo veel mogelijk met de tijd mee. Onze activiteiten bestaan momenteel uit live-optredens van bands en dj's, sportevenementen (beachvolleybal, voetbal), themafeesten (kerst, après-Ski, 80's & 90's) busreizen (Auschwitz, Aaipop, Zwarte Cross) en het bouwen van een praalwagen voor de Allegorische Optocht, die elk jaar september in Sint Nyk wordt gehouden.

 

KPJ Bestuur anno 2017

          

                              

Wij zien je graag ons komende activiteit tegemoet!

 

 

 

 

KPJ Wall of Fame

2023 lijkt nog heel ver weg en is nog heel ver weg.. toch is het mooi om langzaam te inventariseren wie er allemaal in het KPJ bestuur hebben gezeten. Uit de KvK gegevens valt slechts een deel terug te vinden en daarom horen we graag van JOU! of je in het bestuur hebt gezeten of dat je mensen kent die bestuurslid zijn geweest. Meld je a.u.b. zodat we deze lijst compleet kunnen krijgen! Bij het 100-jarige bestaan kunnen we er dan met z'n allen een fantastisch feest van maken! Momenteel zijn onderstaande bestuursleden vanuit KvK bij ons bekend, mocht je hier niet tussen staan, aarzel dan niet en mail ons op info@kpj-stnyk.nl! (lijst is in alfabetische volgorde op achternaam)

A

Aalsum Douwe van, Agricola Marietje, Agricola Simon, Agricola Tjits

B

Boersma Ans, Boersma Jorrit, Bokma Wietske, Bonekamp Johannes, Boomsma Anita, Boonstra Reinder, Bootsma Ria, Bos Marcel, Bouma Durk, Bouma Frida, Bouwhuis Gysbert, Bouwhuis Piet, Bouwhuis Tessa

C

D

Deijnen Joep van

E

Elzinga Youri, Essen Isabella van

F

Faber Arnold, Feenstra Age, Feenstra Marja, Feenstra Rick, Feenstra Tjitte

G

Galema Johan, Goot Martin van der, Gras Berdien, Groen Betty, Groenendal Age, Groenendal Lucy, Groenendal Sonja

H

Haanstra Magda, Haanstra Marjan, Hakbijl Sander, Haverkamp Jacob, Hoekstra Harold, Hoekstra Afke, Hoop Henk de

I

J

Jaspers Marloes, Jellesma Klaske, Jellesma Maaike, Jongstra Anne, Jonkman Rubin, Jouwsma Wiepy

K

Kamp Sieta van der, Knoop Marike, Kramer Harry, Kramer Maria, Kramer Walter, Kruiper Sjors, Kuipers Diana, Kuipers Theo, Kuperus Wietske

L

Lageweg Gerard van de, Lange Peter de, Lange Rolf de, Laros Daan, Leenstra Bernard, Leest Anja van der, Leeuwendal Jorn, Ligthard Germ

M

Meyer Epke, Minnema Jouke

N

Nagelhout Thirsa, Nota Harry, Nota Yme

O

Oosting Ylona

P

Post Anja, Postma Corrie, Postma Frans, Potijk Lize, Potijk Nico

Q

R

Rienstra Klaas, Rienstra Siep, Rijpkema Arjen, Russchen Yvonne 

S

Semplonius Hans, Siemonsma Paul, Sikkes Rudy, Simonides Doede, Slageren Geertje van, Spijkerman Rinus, Steneker Lydia, Steneker Rinske, Stegenga Wessel,

T

Tadema Anja

U

V

Velner Sjoukje, Visser Peter, Visser Tineke, Visser Sjoukje, Vries Alex de, Vries Frans de, Vries Gosse de, Vries Jelle Jan de, Vries Lolkje de, Vries Renske de, Vries Sandra de, Vries Silke de,

W

Wal Alex van der, Walta Douwe, Waterlander Wouter, Weij Piet van der, Werf Rudolf van der, Werff Niek van der, West Geke van der, Wijngaarden Vronie, Wijnja Geertje, Wijnja Tea, Wolff Gerard de, Wolff Wim de

X

Y

Z

Zijlstra Bart, Zijlstra Folkert, Zonderland Epke